Moduły

Projekt zakłada opracowanie trzech rezultatów projektu

IO 1 - Moduł szkolenia - "Od laboratorium do miasta"

Rezultatem będzie program szkolenia oparty na edukacji pozaformalnej stosowany w nauce przedmiotów ścisłych. Skierowany będzie do edukatorów w wieku 35+ i opracowany dla instytucji edukacyjnych i profesjonalistów zainteresowanych przekazywaniem określonej wiedzy i umiejętności dla grupy docelowej uczestników, nieprofesjonalistów. Program będzie koncentrował się na trzech głównych obszarach: edukacji pozaformalnej, mentoringu i wspólnym projektowaniu.

Materiał jest dostępny tutaj:

Ankieta oceniająca fazy wdrażania lokalnych szkoleń z punktu widzenia lokalnych uczestników zaangażowanych w projekt BRAIN

Ankieta oceniająca fazy wdrażania lokalnych szkoleń z punktu widzenia organizacji partnerskich zaangażowanych w projekt BRAIN

IO 2 - Zestaw narzędzi - "Nauka dla aktywnego starzenia się"

Materiały będą rezultatem stworzonym w ramach współpracy między naukowcami, a szkoleniowcami z organizacji partnerskich. Będzie to narzędzie skierowane do uczących się osób starszych, które zostanie tak sformułowane i przygotowane, by jego zawartość była użyteczna i zrozumiała dla osób uczących się.

Ankieta oceniająca program szkolenia dla edukatorów pracujących z seniorami

IO 3 - Aplikacja do gry - "Nauka w twoim życiu"

Gra mobilna jest jednym z głównych elementów edukacyjnych projektu i środkiem zrównoważonego rozwoju. Będzie ona miała duży wpływ na szeroką gamę grup docelowych. Gra pozwoli na symulację różnych scenariuszy dotyczących wykorzystania nauki w życiu codziennym człowieka.

Link dla użytkownika: https://brain.apdigroup.com/

Ankieta oceniająca stopień efektywności i przyjazności dla użytkownika i trenera ewaluowanego produktu BRAIN ACCESS PLATFORM