Partnerzy

Partnerzy projektu

Polska, Lublin

Akademia WSEI to niepubliczna uczelnia otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale również nie boi się wyzwań i chętnie tworzy nowości w sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego oraz organizacji pracy.

To co szczególnie wyróżnia Uczelnię w skali kraju, to współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana na wielu płaszczyznach. Jako Władze Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, szpitalami, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami skutecznie i efektywnie możemy analizować potrzeby pracodawców i wdrażać ich wnioski i uwagi do procesu kształcenia.

Włochy, Sassari

Mine Vaganti NGO jest organizacją non-profit z Sardynii założoną w 2009 roku, której usługi obejmują edukację i szkolenia, przygotowywanie i rozwój projektów, badania tematyczne, mobilność międzynarodową i doradztwo – w sektorach młodzieży, dorosłych, edukacji i sportu.

MVNGO promuje dialog międzykulturowy, przedsiębiorczość społeczną, włączenie społeczne osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak migranci i osoby niepełnosprawne poprzez sport oraz edukację formalną i nieformalną. MVNGO jest bardzo dynamiczną jednostką w swoim regionie (północna Sardynia), działającą jako jedyny pomost do europejskich mobilności dla młodzieży, dorosłych oraz przedstawicieli VET i HEI..

Hiszpania, Madryt

Foro de Formación y Ediciones (Training and Editions Forum) zostało założone w 1998 roku w celu świadczenia wysokiej jakości usług. FFE jest przede wszystkim zaangażowane w dostarczanie, organizowanie, planowanie i świadczenie usług doradczych w zakresie VET, opracowywanie programów nauczania, zarządzanie i projektowanie szkoleń oraz w globalne zarządzanie projektami.

Misja organizacji: wspieranie organizacji w rozwoju i zwiększaniu kapitału ludzkiego; podniesienie kwalifikacji zawodowych HR; zapewnienie wysokiej jakości usług; zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji wśród swoich klientów; ciągłe zwiększanie zaangażowania całego personelu, dysponując najlepszymi zasobami technicznymi i materiałowymi.

Bułgaria, Stara Zagora

Horizon ProConsult Sp. z o o jest organizacją doradczą, która korzysta z bogatego doświadczenia w zakresie projektowania i realizacji projektów europejskich w zakresie edukacji, szkoleń i dziedzin dotyczących młodzieży, głównie w zakresie uczenia się opartego na pracy.

Horizon ProConsult Ltd. ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia wysokiej jakości edukacji, poprzez opracowywanie programów szkoleniowych, realizację projektów dotyczących międzynarodowej mobilności edukacyjnej studentów i kadry VET, a także poprzez prace strategiczne i partnerstwa na rzecz tworzenia nowych metod szkoleniowych i edukacyjnych. Wizja Horizon ProConsult Ltd. odnosi się do podnoszenia standardów ekonomicznych i społeczno-edukacyjnych w Bułgarii poprzez wspieranie rozwoju w edukacji.