CEL projektu

Główne cele projektu BRAIN

Projekt odpowie na powyższe cele poprzez następujące rezultaty pracy intelektualnej:

IO 1 - Moduł szkolenia

„Od laboratorium do miasta”

IO 2 - Zestaw narzędzi

„Nauka dla aktywnego starzenia się”

IO 3 - Aplikacja do gry

Aplikacja do gry „Nauka w Twoim życiu”

Jeśli czujesz się zainspirowany do wspierania naszych ambicji, skontaktuj się z nami.