Ewaluacja Multiplier Event

Zapraszamy do podzielenia się opinią dotyczącą wydarzenia upowszechniającego efekty projektu „BRinging STEM into Active agINg” (BRAIN). Ankieta jest dostępna pod poniższym linkiem: https://forms.gle/cuk6kAagN1vwud6C7

Rezultat numer 3 – jest gotowy! Zapraszamy wszystkich do testowania naszej gry.

„Science in your Life” gra powstała jako rezultat projektu jest skierowana do wszystkich grup wiekowych. Skupia się na tym, jak wykorzystywać naukę w codziennym życiu. Gra poprowadzi użytkownika przez szczegółowe działania, codzienne życie człowieka, w którym nauka może być pożytecznym towarzyszem. https://brain.apdigroup.com/ Aby się zalogować, proszę zarejestruj się poprzez kliknięcie REGISTER, a następnie wpisz swoje […]

3 Międzynarodowe Spotkanie Projektowe projektu BRAIN

W dniach 30-31.03.2023 w Sofii, Bułgaria odbyło się 3. Międzynarodowe Spotkanie Projektowe projektu BRAIN. Na spotkaniu Partnerzy omówili dotychczasowy status zadań w projekcie oraz dalszy plan działań. Hostem spotkania była firma HorizontProconsult.  

Czy wiesz, które organizacje w Polsce wspierają działania i integrację osób starszych i seniorów?

Istnieje kilka organizacji wspierających, które prowadzą wiele programów odpowiednich dla osób starszych i seniorów, takich jak: Centra Seniora Domy opieki dla osób starszych Kluby Seniora Uniwersytety Trzeciego Wieku Istnieją również miejskie organizacje non-profit promujące działania psycho-neurologiczne seniorów. Jednym z aspektów wszystkich tych organizacji jest rozwijanie potrzeby life learningu wśród seniorów. Bycie włączonym w kręgi społeczne, […]

Korzyści z zaangażowania społecznego dla Seniorów

„Kilka badań naukowych wykazało silną korelację między interakcjami społecznymi a zdrowiem i dobrym samopoczuciem wśród osób starszych i zasugerowało, że izolacja społeczna może mieć znaczące negatywne skutki dla osób starszych”. Sprawdź, jak utrzymać aktywność mózgu u osób starszych: https://seniorsafetyadvice.com/how-do-you-engage-the-elderly-in-social-activities