Aktualności i wydarzenia

Czy wiesz, które organizacje w Polsce wspierają działania i integrację osób starszych i seniorów?

Istnieje kilka organizacji wspierających, które prowadzą wiele programów odpowiednich dla osób starszych i seniorów, takich jak:

  • Centra Seniora
  • Domy opieki dla osób starszych
  • Kluby Seniora
  • Uniwersytety Trzeciego Wieku

Istnieją również miejskie organizacje non-profit promujące działania psycho-neurologiczne seniorów.

Jednym z aspektów wszystkich tych organizacji jest rozwijanie potrzeby life learningu wśród seniorów. Bycie włączonym w kręgi społeczne, a także świadomość wyzwań współczesnego świata (technologia, komputery itp.) otwiera wspaniałe nowe perspektywy dla tych, którzy chcą się uczyć i podążać za trendami w swoim codziennym życiu.