Aktualności i wydarzenia

Pracujemy nad naszym drugim rezultatem projektu – „Nauka dla aktywnego starzenia się” – Toolkit

Podręcznik będzie namacalnym rezultatem procesu współprojektowania pomiędzy naukowcami i trenerami z organizacji partnerskich, dostarczając skutecznego i konkretnego narzędzia skierowanego do starszych dorosłych słuchaczy, które zostanie ujęte w ramy i ustrukturyzowane, aby jego treść była użyteczna i zrozumiała dla adresat dorosłych uczniów.