Резултат номер 3 – готово е! Каним всички да тестват нашата игра.

Играта “Науката в твоя живот” е създадена в резултат на проекта и е предназначена за всички възрастови групи. Тя се фокусира върху това как да използваме науката в ежедневието. Играта ще преведе потребителя през подробно описани дейности, ежедневието на човек, в което науката може да бъде полезен спътник. https://brain.apdigroup.com/ За да влезете в системата, моля, […]

3-та транснационална среща по проекта (BRAIN)

На 30-31 март 2023 г. в София, България, се проведе третата международна среща по проекта BRAIN. На срещата партньорите обсъдиха текущото състояние на задачите по проекта и по-нататъшния план за действие. Домакин на срещата беше ХоризонтПроконсулт.

BRAIN Конференция – юли 2022

Ще бъдат организирани мултиплициращи конференции, за да се представят резултатите от проекта и конкретните учебни резултати от мобилността на учащите, локалната програма и образователните работилници. Конференциите BRAIN ще се проведат във всяка страна участник (Полша, Италия, Испания, България) през месец юни 2022 г. Цели: Представяне на проекта и постигнатите резултати Представяне на резултатите от проекта […]

IO1 – От лабораторията до града – програма за обучение:

IO1 – От лабораторията до града – програма за обучение: Местни жители – https://forms.gle/2s2WJ2X91wkdzU9R9 Партньори – https://forms.gle/xqtLHd6WnEezJbUQ8 IO2 – Наука за активен живот на възрастните хора – набор от инструменти – https://forms.gle/3vGSgphk8MkeZRAc9 IO3 – Мобилна игра “Науката в твоя живот” – приложение за игра – https://forms.gle/fNqzV1G8kPYH7Mtf7

„ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА ДО ГРАДА” партньорска среща – НОЕМВРИ 2021 Мадрид, Испания

Целта на обучението е да се разработят материали за съвместна среща и обмен на мнения на изследователи от страните партньори, относно резултатите от проекта. Ще участват 15 участници във възрастовата група 35+ и 2 обучители от неправителствената организация Mine Vaganti.