Aktualności i wydarzenia

KOŃCOWE SPOTKANIE EWALUACYJNE – LIPIEC 2022 Lublin, Polska

Celem tego spotkania jest dokonanie końcowej oceny projektu oraz zaplanowania możliwości jego kontynuacji.