W połowie listopada 14 trenerów z różnych krajów wzięło udział w Międzynarodowym Szkoleniu: od laboratorium do miasta projektu “BRinging STEM into Active agINg” (BRAIN) (nr 2020-1-PL01-KA204-081805). Szkolenie zostało zorganizowane od 15.11.2021 do 19.11.2021 w siedzibie FORO de FORMACION Y EDICIONES, S. L. uczestniczyli partnerzy:
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska
  • Mine Vaganti NGO, Włochy
  • FORO DE FORMACION Y EDICIONES, S. L. U., Hiszpania
  • “Horizont ProConsult” EOOD, Bułgaria
Tematami szkolenia były: kontekst projektu, cel formatu szkolenia, przełamywanie lodów i budowanie zespołu, sesja teoretyczna dotycząca Edukacji Pozaformalnej, sesja praktyczna dotycząca Edukacji Pozaformalnej (Horizont ProConsult), burza mózgów dotycząca potrzeb edukacyjnych osób starszych, sesja teoretyczna dotycząca mentoringu, sesja praktyczna dotycząca mentoringu, sesja teoretyczna dotycząca Co-designu, sesja praktyczna dotycząca Co-designu, Scenariusze aplikacji do gier burza mózgów.