Относно проекта
Въвеждане на STEM при по-възрастните BRinging STEM into Active agINg (BRAIN) е проект за стратегическо партньорство, насочен към обучение на научни изследователи да предават научни знания и умения на възрастни, като ги ангажират в процес на активно остаряване, както и поемат и активна образователна роля към техни връстници и други групи от населението, което ще насърчи тяхното социално включване.
Цели на проекта
- да предаде научни знания и умения на възрастните
- да поемат активна образователна роля спрямо своите връстници
Модули
- Обучение „От лабораторията до града”
- Инструментариум „Наука за активно стареене”
- Приложение за игра „Науката във вашия живот“
Партньори
Проектът BRAIN е създаден от хора – експерти от четири европейски институции.
Previous slide
Next slide

BRinging STEM into Active AgINg

За нашия проект

Въвеждане на STEM при по-възрастните BRinging STEM into Active agINg (BRAIN) е проект за стратегическо партньорство, насочен към обучение на научни изследователи да предават научни знания и умения на възрастни.

Kато ги ангажират в процес на активно остаряване, както и поемат и активна образователна роля към техни връстници и други групи от населението, което ще насърчи тяхното социално включване.

Партньори

Партньори по проекта