Aktualności i wydarzenia

Co to jest STEM?

STEM to podejście do uczenia się i rozwoju, które integruje obszary nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Dzięki STEM ludzie rozwijają kluczowe umiejętności, w tym:

  • rozwiązywanie problemów
  • kreatywność
  • analiza krytyczna
  • praca w zespole
  • niezależne myślenie
  • inicjatywa
  • komunikacja
  • umiejętności cyfrowe

Dlaczego STEM jest ważny?

Ciągły postęp technologiczny zmienia sposób, w jaki ludzie codziennie się uczą, łączą i wchodzą w interakcje. Umiejętności rozwijane przez ludzi poprzez STEM zapewniają im podstawę do odniesienia sukcesu w szkole i poza nią. Zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje i umiejętności STEM jest wysokie i będzie nadal rosło w przyszłości. STEM daje jednostkom umiejętności pozwalające odnieść sukces i dostosować się do zmieniającego się świata.