Celem spotkania jest ewaluacja projektu po roku jego realizacji. Łącznie weźmie udział 12 uczestników – 1 koordynator projektu i 1 trener z każdej organizacji partnerskiej.