Celem spotkania było opracowanie planu pracy na cały okres projektu, ustalenie priorytetów i sposobów na zaangażowanie wszystkich grup docelowych. W spotkaniu wzieło udział 12 uczestników, przedstawicieli wszystkich organizacji biorących udział w projekcie.