Aktualności i wydarzenia

KONFERENCJE W RAMACH PROJEKTU BRAIN – CZERWIEC 2022

W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje, których celem będzie zaprezentowanie wyników i konkretnych efektów uczenia się w powstałych podczas mobilności kadry oraz lokalnych warsztatów edukacyjnych.

Konferencje BRAIN odbędą się w każdym kraju partnerskim (Polska, Włochy, Hiszpania, Bułgaria) w czerwcu 2022 r. Cele:

  • Prezentacja projektu i osiągniętych wyników
  • Prezentacja rezultatów projektu
  • Zapewnienie uczącym się dorosłym szansy na podzielenie się swoim doświadczeniem
  • Otrzymanie informacji zwrotnych na temat rezultatów i produktów projektu od interesariuszy

Konferencja poświęcona będzie projektowi, wynikom badań, wdrożonym działaniom, a także opracowanym: programowi szkolenia, zestawowi narzędzi i aplikacji do gry.