Модули

Проектът ще осигури три интелектуални резултата

IO1 - Обучение - "От лабораторията до града"

Резултатът ще бъде под формата на обучение, базирано на неформалното образование, приложено към научни области, насочено към научни изследователи на възраст 35+ и предназначено за аудитория от образователни институции и професионалисти, които се интересуват от предаване на специфични секторни знания и умения към целева група от учащи, които не са опитни в темата. Форматът ще бъде фокусиран върху три основни области: неформално образование, менторство и съвместен дизайн.

Материалите са достъпни тук:

Проучване, оценяващо програмата за обучение на педагози, работещи със възрастни хора

IO 2 - Инструментариум - "Наука за активно стареене"

Наръчникът ще бъде осезаем резултат, подготвен чрез съвместната работа и колаборация между изследователи и партньорски организации, обучители, като предоставя ефективен и конкретен инструмент, насочен към възрастните обучаеми, който ще бъде оформен и структуриран, за да може съдържанието му да бъде използваемо и разбираемо за цел на учащите се възрастни.

Проучване за оценка на инструментариум за преподаватели, работещи със възрастни хора

IO 3 - Приложение за игра - "Науката във вашия живот"

Приложението за игра е един от основните образователни елементи на проекта и средство за устойчивост и се очаква да има голямо въздействие върху широк кръг от целеви групи. Играта ще позволи симулирането на различни сценарии относно използването на науката в ежедневния живот на човека.

Връзка с потребителя: https://brain.apdigroup.com/

Анкета за оценка на играта за възрастни

Анкета за оценка на играта за треньори