Новини и събития

BRAIN Конференция – юли 2022

Ще бъдат организирани мултиплициращи конференции, за да се представят резултатите от проекта и конкретните учебни резултати от мобилността на учащите, локалната програма и образователните работилници.

Конференциите BRAIN ще се проведат във всяка страна участник (Полша, Италия, Испания, България) през месец юни 2022 г.

Цели:

  • Представяне на проекта и постигнатите резултати
  • Представяне на резултатите от проекта
  • Предоставяне на възможност на възрастните учащи да споделят своите наблюдения/опит
  • Получаване на обратна връзка за резултатите от заинтересованите страни

Конференцията ще обсъди самия проект, констатациите от изследванията, реализираните дейности, както и формата на обучение, инструментариума и приложението за игра.