Цели на проекта

Основни цели на проекта BRAIN

ще отговори на гореспоменатите цели чрез следните интелектуални резултати:

IO 1 - Обучение

„От лабораторията до града”

IO 2 - Инструментариум

„Наука за активно стареене”

IO 3 - Приложение за игра

„Науката във вашия живот“

Ако се чувствате вдъхновени да подкрепите нашите амбиции, не се колебайте да се свържете с нас