Новини и събития

Финална среща за оценка – юли 2022 Люблин, Полша

Целта на тази среща е да се извърши окончателна оценка на проекта и планиране на последващите действия.