Партньори

Партньори по проекта

Полша, Люблин

Университет WSEI е недържавно висше учебно заведение, финансирано през 2001 г. Университет WSEI предлага отличителен образователен опит чрез набор от професионално свързани курсове / бакалавърски, магистърски и следдипломни курсове, вкл. икономика, мениджмънт, компютърни науки, подкрепени от много разнообразни изследователски дейности и дейности за трансфер на знания (Център за информационни технологии и транспортна безопасност).

Университет WSEI има богат опит в разработването на проекти на ЕС, национално и международно ниво. Основните дейности са насочени към образователния процес на децата и младежите, чрез професионално ориентиране, иницииране и подкрепа на предприемачески дейности, създаващи промени, които оказват значително влияние върху социално-икономическото развитие в региона.

Италия, Сасари

Mine Vaganti НПО е организация с нестопанска цел, създадена в Сардиния през 2009 г., чиито услуги включват образование и обучение, проектиране и развитие на проекти, тематични изследвания, международна мобилност и консултации – в секторите на младежта, възрастните, образованието и спорта.

MVNGO насърчава междукултурния диалог, социалното предприемачество, социалното включване чрез спорт, формално и неформално образование, работейки хора в неравностойно положение като мигранти и хора с увреждания. MVNGO е много динамична органазация в своя район (Северна Сардиния), функциониращ като единствен мост към европейските мобилности за младежи, възрастни, потребители на ПОО и ВУЗ.

Испания, Мадрид

Foro de Formación y Ediciones (Форум за обучение) е основан през 1998 г. с цел предоставяне на висококачествени услуги като основата на тяхната дейност. FFE се ангажира основно с предоставяне, организиране, планиране и консултиране в областта на ТПО, разработване на учебни програми, управление/дизайн на обучение и глобално управление на проекти.

Мисия на организацията: Подкрепа на организациите да развиват и подобряват човешкия си капитал; Повишаване на професионалната квалификация за наемане на работници; Да предоставя качествени услуги и бизнес съвършенство; Да гарантират най-високо ниво на удовлетвореност сред своите клиенти; Да подобряват непрекъснато участието на целия си персонал, с най-добрите технически и материални ресурси.

Bulgaria, Stara Zagora

Хоризонт ПроКонсулт ООД е консултантска организация, която има солиден опит в областта на планиране и изпълнение на европейски проекти в сферата на образованието, обучението и младежта, главно по отношение на обучението, базирано на работа.

Хоризонт ПроКонсулт ООД има за цел да допринесе за постигането на високо качество на образованието, чрез разработване на обучителни програми, реализиране на проекти за международна учебна мобилност на ученици и служители в ПОО, както и чрез стратегическа работа и партньорства за създаване на нови методики за обучение и образователни ресурси. Визията на Хорайзон ПроКонсулт ООД е свързана с повишаването на икономическите и социално-образователните стандарти в България чрез насърчаване на високи постижения в образованието.