Целта на срещата е да се определи организацията на стратегическото партньорство. Ще има общо 12 участници – 1 ръководител на проект и 1 обучител от партньорска организация.