Целта на срещата е да се направи междинна оценка на проекта. Ще има общо 12 участници – 1 ръководител на проекти и 1 обучител от партньорска организация.