Новини и събития

IO1 – От лабораторията до града – програма за обучение:

IO1 – От лабораторията до града – програма за обучение:

IO2 – Наука за активен живот на възрастните хора – набор от инструменти – https://forms.gle/3vGSgphk8MkeZRAc9

IO3 – Мобилна игра “Науката в твоя живот” – приложение за игра – https://forms.gle/fNqzV1G8kPYH7Mtf7