Новини и събития

3-та транснационална среща по проекта (BRAIN)

На 30-31 март 2023 г. в София, България, се проведе третата международна среща по проекта BRAIN.

На срещата партньорите обсъдиха текущото състояние на задачите по проекта и по-нататъшния план за действие.

Домакин на срещата беше ХоризонтПроконсулт.