Новини и събития

„ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА ДО ГРАДА” партньорска среща – НОЕМВРИ 2021 Мадрид, Испания

Целта на обучението е да се разработят материали за съвместна среща и обмен на мнения на изследователи от страните партньори, относно резултатите от проекта. Ще участват 15 участници във възрастовата група 35+ и 2 обучители от неправителствената организация Mine Vaganti.